موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
ج159-بررسی قید علم و ذُکر در شروط ماء وضو
1391/08/14 ه.ش  -  19 ذیحجه 1433 ه.ق