موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
ج157-تکمیل شرط مطلق بودن و بررسی شرط اباحه
1391/08/07 ه.ش  -  12 ذیحجه 1433 ه.ق