موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
ج213- بررسی نظر امتناع وجوب تخییری
1391/08/01 ه.ش  -  6 ذیحجه 1433 ه.ق