موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
ج156-شرط مطلق بودن ماء وضو 1
1391/07/30 ه.ش  -  5 ذیحجه 1433 ه.ق