موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
ج212- توجیهات مختلف دربارة امکان واجب تخییری
1391/07/29 ه.ش  -  4 ذیحجه 1433 ه.ق