+++++++++++++ ج131-مسائل وضو 7 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۴/۳۰
اذان صبح:۰۳:۲۳
طلوع آفتاب:۰۵:۰۴
اذان ظهر:۱۲:۱۱
غروب خورشید:۱۹:۱۷
اذان مغرب:۱۹:۳۸

   

ج۱۳۱-مسائل وضو ۷

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحثی که در مسأله یازدهم و دوازدهم تحریر مطرح شده است، در ذیل همان مسأله دهم قرار دارد؛ متن این دو مسأله را که در باب واجبات وضو است مورد بحث قرار می­دهیم. غسلتان که از واجبات وضوست را مورد بحث قرار دادند و لذا وارد مسحتان می­شوند: «و أما مسح الرأس فالواجب مسح شي‌ء من مقدمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة، و المرأة كالرجل في ذلك». ایشان درباره مسح سر می­فرماید که واجب است شیئی از مقدّم رأس را مسح کنند. بعد می­فرماید احوط این است که به کمتر از عرض اصبع اکتفاء نکند. ظاهر از این احوط، احوط وجوبی است؛