+++++++++++++ ج128-مسائل وضو 4 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۱/۳۱
اذان صبح:۰۳:۵۶
طلوع آفتاب:۰۵:۲۶
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۱
اذان مغرب:۱۹:۰۰

   

ج۱۲۸-مسائل وضو ۴

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
گاهی بر روی پوست چیزهایی مانند آبله ظاهر می­شود که پوست­هایی هستند که زیر آنها خالی است و از بشره هم جدا شده هستند؛ تا وقتی که اینها باقی هستند، غسل ظاهر آنها کافیست؛ ولو این­که این پوست­ها چاک خورده باشد و بخواهد بریزد که به مرور زمان زیر آنها نمایان می­شود. دلیل کفایت غسل ظاهر هم خیلی روشن است. چون غسل ما ظهر من البشره بر غسل این پوست­ها صدق می­کند. ولی جوف آنها و ماتحت آنها، اگر چه چاک هم خورده­اند و می­دانیم که این پوست­ها بعداً برطرف می­شود و ما تحت آنها ظاهر می­شود. ولی ما تحت اینها تا وقتی ظاهر نشده­اند، جزء ما ظهر به حساب نمی­آید و ما ظهر همان روی این پوست­ها است.