+++++++++++++ ج127-مسائل وضو 3 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۲/۰۳
اذان صبح:۰۳:۵۲
طلوع آفتاب:۰۵:۲۲
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

   

ج۱۲۷-مسائل وضو ۳

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
فرع اوّل: اگر لحمی از بدن یا وجه قطع شود، پس از قطع، غسل آن مقداری از لحم جدید که در بدن ظاهر می­شود واجب است؛ فرض ایشان این است که یک قطعه لحمی از بدن قطع می­شود و به پوستی آویزان است، قهراً زیر آن گوشتی که کنده شده است، آشکار می­شود و وقتی آشکار شد، ایشان می­فرماید آن گوشت جدیدی که ظاهر شده باید در وضو غسل شود. علّت این حکم هم مشخّص است؛ چون آنچه در صحّت وضو مدخلیّت دارد، غسل آن مقداری از بشره است که ظاهر می­باشد و در وجوب غسل این مقدار شبهه­ و اختلافی وجود نداشت. لذا این مقدار از لحم جدید که آشکار می­شود هم باید غسل شود. در ادلّه هم نداریم که غسل آن مقداری از بشره واجب است که ابتداءً ظاهر بوده است؛ در نتیجه کسی اشکال کند که این لحم جدید، جزء آن لحم ظاهر ابتدائی به حساب نمی­آید و بعد حادث شده و لذا غسل آن هم واجب نیست. بلکه مهم این است که این لحم جدید، جزء بدن و ما ظهر ید یا وجه محسوب می­شود.