+++++++++++++ ج126-مسائل وضو 2 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۱/۳۱
اذان صبح:۰۳:۵۶
طلوع آفتاب:۰۵:۲۶
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۱
اذان مغرب:۱۹:۰۰

   

ج۱۲۶-مسائل وضو ۲

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
ایشان در این مسأله می­فرماید ازاله وسخ از تحت اظفار واجب نیست، مگر این­که آن مقدار زیر ناخن جزء ظاهر شمرده شود. سپس بر این حکم این نکته را مترتّب می­کند که اگر اظفار را قصّ کند و زیر ناخن­ها پیدا شود و جزء ظاهر محسوب گردد، پس از ازاله وسخ غسل آن مقدار از زیر ناخن هم واجب است؛ یعنی آن مقداری از انگشت را که ناخن آن را پوشانده بود باید غسل کند. دلیل این مطلب که فرموده­اند ازاله وسخ از تحت اظفار واجب نیست، مگر این­که آن مقدار از ناخن جزء ظاهر شمرده شود روشن است؛ چون اگر زیر وسخ از باطن شمرده شود، غسل واجب نیست.