+++++++++++++ ج123-جهت شستشوی ید1 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۲/۰۳
اذان صبح:۰۳:۵۲
طلوع آفتاب:۰۵:۲۲
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

   

ج۱۲۳-جهت شستشوی ید۱

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحث بعدی این است که در غسل ‏یدین باید ابتدا از مرفق بشود و به اصابع ختم شود و این همان مطلبی است که بین عامّه و خاصّه ‏اختلاف وجود دارد. از نظر خاصّه و بر اساس ادّله­ای که در این باب در دست است، اگر غسل یدین ‏منکوساً باشد کافی نیست. از ادلّه­ای که برای این مطلب بیان شده تسالم اصحاب و اجماع قطعی ‏اصحاب است. امّا پشتوانه این تسالم و اجماع روایاتی است که ما در این باب در دست داریم و من ‏برای این­که این مطلب را از نظر استدلالی مورد بحث قرار داده باشم آن روایات را نقل می­کنم: