+++++++++++++ ج121-شستن بشره ولحیه2 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۵/۲۴
اذان صبح:۰۳:۵۱
طلوع آفتاب:۰۵:۲۳
اذان ظهر:۱۲:۰۹
غروب خورشید:۱۸:۵۴
اذان مغرب:۱۹:۱۳

   

ج۱۲۱-شستن بشره ولحیه۲

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحث ما راجع به مسأله غسل وجه در وضو بود. درباره موردی بحث می­کردیم که وجه محفوف به ‏شعر باشد. گفتیم که اگر شعر و لحیه وجه را احاطه کرده باشد و وجه محفوف به شعر باشد، غسل ‏ظاهر وجه و ظاهر لحیه کافیست و لازم نیست که حتماً بشره هم مسح شود. ‏ ادلّه وارده در این باب را بررسی کردیم. ادلّه را به سه دسته تقسیم کردیم و عرض نمودیم مقتضای ‏جمع بین این سه دسته ادلّه این است که غسل ظاهر لحیه کافی است و حتّی گفتیم که شست و شوی ‏شعر به نحو رخصت نیست بلکه عزیمت است. لذا اگر کسی فقط بشره را بشوید و شعر را مسح ‏نکند، وضوی او باطل است. این بحث مطلب اوّلی بود که پس از بررسی ادلّه به آن پرداختیم.