+++++++++++++ ج111-تکمیل، شک در اصل استبراء - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۲/۰۳
اذان صبح:۰۳:۵۲
طلوع آفتاب:۰۵:۲۲
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

   

ج۱۱۱-تکمیل، شک در اصل استبراء

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
در جلسه گذشته بحث ما به این مسأله رسید که اگر کسی همان­طور که در روایات آمده است خرطات نُه­گانه استبراء را انجام داد ولی باز هم احتمال داد که در مجرا بول باشد و بعد از استبراء بلل مشتبهی از او خارج شد، حکم این بلل مشتبه چیست؟ با توجّه به این نکته که ما عرض کردیم اگر بخواهیم از ادلّه استبراء تعبّد را به دست بیاوریم مشکل است و این ادلّه جنبه ارشادی برای تخلیه مجرا دارند، می­خواهیم ببینیم حکم این فرع چیست. در فرع قبلی که فرد استبرائی انجام نداده بود و بلل مشتبهی از او خارج شده بود، عرض کردیم که اگر چه اصل اقتضاء می­کند که آن بلل مشتبه پاک و وضوی او باقی باشد، ولی از باب تحکیم ظاهر بر اصل، حکم می­کنیم که آن بلل مشتبه بول است.