+++++++++++++ ج39-تکمیل،پاسخ به اشکال - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۱/۳۱
اذان صبح:۰۳:۵۶
طلوع آفتاب:۰۵:۲۶
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۱
اذان مغرب:۱۹:۰۰

   

ج۳۹-تکمیل،پاسخ به اشکال

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحث ما درباره ثمره بین دو قول صحیح و اعم بود. دومین ثمره­ای که ذکر شده است این بود که اگر ما قائل شویم موضوعٌ­له یا مسمّی یا مستعملٌ­فیه الفاظ عبادات، معانی اعم از صحیح و فاسد هستند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک کردیم، می­توانیم به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه وارده در باب عبادات مانند دلیل «أقیمواالصلوة» در باب صلاة رجوع کرده و با استفاده از این اطلاقات، جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت آن شیئ مشکوک را دفع کنیم. ولی اگر قول صحیحی را پذیرفتیم، دیگر نمی­توانیم عند الشّک به اطلاقات این ادلّه تمسّک کنیم. به دلیل این­که بنا بر قول صحیحی، آنچه مأمورٌبه می­باشد، طبیعت صحیحه است و نه ذات طبیعت که با تحقّق آن بتوانیم به اطلاقات ادلّه تمسّک کرده و اجزاء مشکوک را دفع نماییم.