+++++++++++++ ج38-تکمیل،اشکال به بحث - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۱/۰۳
اذان صبح:۰۴:۴۱
طلوع آفتاب:۰۶:۰۴
اذان ظهر:۱۲:۱۱
غروب خورشید:۱۸:۱۸
اذان مغرب:۱۸:۳۶

   

ج۳۸-تکمیل،اشکال به بحث

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحث درباره ثمراتی بود که در فقه بر مبحث صحیح و اعم مترتّب است. ثمره اوّل این بود که بنا بر قول به اعم، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­نوان به اصل برائت تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی، اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است. درباره ثمره دوم هم در جلسه گذشته عرض کردیم که گفته اند بنا بر قول به اعم، در مواردی که در جزئیّت یا شرطیّت یا مانعیّت شیئی در یک عبادت شک شود، می­توان به اطلاقات وارده در ادلّه اجتهادیّه تمسّک کرد؛ ولی بنا بر قول صحیحی نمی­توان به این اطلاقات تمسّک نمود.