+++++++++++++ ج35-غلط بودن بحث ازصحيح و اعمّ - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۵/۲۸
اذان صبح:۰۳:۵۵
طلوع آفتاب:۰۵:۲۶
اذان ظهر:۱۲:۰۸
غروب خورشید:۱۸:۴۹
اذان مغرب:۱۹:۰۸

   

ج۳۵-غلط بودن بحث ازصحيح و اعمّ

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
ایشان ابتداءً جامع ذاتی مقولی و جامع عنوانی اعتباری را رد می‌کنند و می‌فرماید تصویر این دو قدر جامع صحیح نیست؛ همان­طور که مرحوم آقای آقاضیاء هم این دو تصویر را رد کردند. در ادامه می‌فرماید تحقیق این است که سنخ ماهیّات و سنخ وجود عینی که حیثیّت ذاتی آن حیثیّت طرد عدم است، در مسأله سعه و اطلاق متعاکس هستند. سعه ماهیّات در جهت ضعف و ابهام است؛ ولی سعه وجود عکس آن است؛ یعنی سعه وجود حقیقی از طرف فعلیّت او است و لذا به تعبیر ایشان در طریق و سمت ماهیّات، هر قدر ضعف و ابهام در معنا اکثر و زیاد‌تر باشد، اطلاق و شمول آن معنا اوفر است.