+++++++++++++ ج128-نقد‌وبررسی‌اشکالات‌واردشده 2 - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۱/۰۵
اذان صبح:۰۴:۳۷
طلوع آفتاب:۰۶:۰۲
اذان ظهر:۱۲:۱۰
غروب خورشید:۱۸:۲۰
اذان مغرب:۱۸:۳۸

   

ج۱۲۸-نقد‌وبررسی‌اشکالات‌واردشده ۲

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحث در باب واجب مشروط بود و اشکالاتی که آقایان نسبت به نظر مشهور محققّین مطرح کردهاند که وجوب در واجب مشروط فعلی نیست. بحث به مقدّمات مفوّته رسید؛ یعنی مقدّماتی که اگر حاصل نشود، واجب مشروط، در ظرف تحقّق شرط، اتیان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و دیگر مکلّف نمی‌تواند آن را بیاورد.