+++++++++++++ ج126-عدم فعلیّت «واجب مشروط» - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۲/۰۱
اذان صبح:۰۳:۵۵
طلوع آفتاب:۰۵:۲۵
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۲
اذان مغرب:۱۹:۰۱

   

ج۱۲۶-عدم فعلیّت «واجب مشروط»

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحث ما در مورد «واجب مشروط» بود. آقایان در واجب مشروط بحثی را مطرح می‌فرمایند که آیا وجوب واجب مشروط، قبل از تحققّ شرط، فعلی است یا نه؟ مثلاً در عبارت «ان‌ جاءک‌ زیدٌ‌ فأکرمه» آیا قبل از آن که زید بیاید، وجوب اکرام او فعلی است یا نه؟ مشهور می‌گویند: در اینجا وجوب فعلی است. حال ما برای این‌که ببینیم وجوب واجب مشروط، فعلی است یا فعلی نیست، دو بحث را مطرح می‌کنیم. بحث اوّل این است که ببینیم اساساً «حکم» چیست؟ و بحث دوّم این است که مسألة فعلیّت و عدم فعلیّت نسبت به حکم یعنی چه؟