+++++++++++++ ج110-تکمیل، استبراء از منی و بلل مشتبهه - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۲/۰۳
اذان صبح:۰۳:۵۲
طلوع آفتاب:۰۵:۲۲
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

   

ج۱۱۰-تکمیل، استبراء از منی و بلل مشتبهه

برای دریافت فایل ، با توجه به سرعت اینترنت خود ، یکی از سه لینک زیر را کلیک نمایید :
بحث ما در باب کیفیّت استبراء به این نکته رسید که عرض کردیم روایاتی که در باب استبراء و نحوه آن وارد شده در حکم ارشاد هستند و از آنها تعبّد شرعی به این اعمال به دست نمی­آید. این روایات طریق هستند برای این­که انسان با دو محذور نقض طهارت از حدث و خبث روبرو نشود. این اعمال طریق هستند برای این­که مجرا از بول تخلیه شود و فایده آن اعمال هم این است که اگر بلل مشتبهی پس از بول کردن از انسان خارج شد، موجب نقض طهارت از حدث و طهارت از خبث نشود.