+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
مسائل متفرقه شير دادن
مسأله 2601- مستحب است از زن‏ها جلوگيرى كنند كه هر بچه‏اى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده‏اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.
 
مسأله 2602- كسانى كه به واسطه شير خوردن، خويشى پيدا مى‏كنند مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى‏برند و حق‏هاى خويشى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.
 
مسأله 2603- درصورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند.
 
مسأله 2604- اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر، بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه‏اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلاً اگر شوهر او دختر شير خوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى‏شود و بر او حرام مى‏گردد.
 
مسأله 2605- اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بايد دختر شيرخوارى را مثلاً دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرائطى كه در مسائل قبل گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد.
 
مسأله 2606- اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده: مثلاً بگويد شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى‏تواند با آن زن ازدواج كند. و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده باشد ، ولى در وقت نزديكى كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زن هايى كه مثل او هستند بدهد.
 
مسأله 2607- اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن مرد ازدواج كند واگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله پيش گفته شد.
 
مسأله 2608- شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى‏شود: اول خبر دادن عده‏اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند يا اطمينان پيدا كند دوم شهادت دو مرد عادل يا چهار زن كه عادله باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند ما ديده‏ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده، و همچنين ساير شرطها را كه در مسايل قبل گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى‏دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن‏هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست شرايط را شرح دهند.

مسأله 2609- اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده بچه به كسى محرم نمى‏شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.