+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
استفتائات
 
كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
#  دچار ناراحتي اعصاب هستم و دارو مصرف مي‏كنم. اگر احتمال دهم روزه ناراحتي مرا بيشتر مي‏كند تكليف چيست؟
  • اگر احتمال ضرر عُقلايي باشد روزه نگيرد.
 
#  همسر بنده بيماري «ميگرن» و «درد معده» دارد. پزشکي مؤمن به ايشان فرموده است که روزه برايش ضرر دارد و نبايد بگيرد؛ امّا ايشان اصرار دارد که ضرري احساس نمي‏کند و به يقين ضرر نرسيده است. با توجه به اينکه ايشان در طول روزه‏داري سر درد و معده دردشان تشديد مي­شود، آيا روزه بر ايشان واجب است يا ايشان معاف هستند و روزه‏داري براي ايشان حرام است؟
  • اگر خوف ضرر داشته باشد و همچنین بیماری‏اش تشدید می­شود، روزه جایز نیست.
 
#   من پسر بچه یک‏سال و هشت‏ماهه دارم که به شدّت به شیر من وابسته است. در ضمن کارمند هم هستم و وقتی از سرکار می‏آیم باید دائم در اختیار پسرم باشم. آیا امسال بر من واجب است که روزه بگیرم؟
  • به مسأله 1785 رساله توضیح المسائل رجوع شود.
        o  متن این مسأله در رساله حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی به شرح ذیل است:
مسأله 1785- زنى كه بچه شير مى‏دهد و شير او كم است چه مادر بچه، يا دايه او باشد، يا بى‏اجرت شير دهد، اگر روزه براى بچه‏اى كه شير مى‏دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نيست. و بايد براى هر روز يك مد طعام يعنى گندم يا جو و مانند اين‏ها به فقير بدهد، و نيز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، وبنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد. و در هر دو صورت روزه‏هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد، ولى اگر كسى پيدا شود كه بى‏اجرت بچه را شير دهد، يا براى شير دادن بچه از پدر يا مادر بچه يا از كس ديگر كه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد، احتياط واجب آن است كه بچه را به او بدهد و روزه بگيرد.
#  دچار ناراحتي اعصاب هستم و دارو مصرف مي‏كنم. اگر احتمال دهم روزه ناراحتي مرا بيشتر مي‏كند تكليف چيست؟
  • اگر احتمال ضرر عُقلايي باشد روزه نگيرد.
 
#   همسر بنده بيماري «ميگرن» و «درد معده» دارد. پزشکي مؤمن به ايشان فرموده است که روزه برايش ضرر دارد و نبايد بگيرد؛ امّا ايشان اصرار دارد که ضرري احساس نمي‏کند و به يقين ضرر نرسيده است. با توجه به اينکه ايشان در طول روزه‏داري سر درد و معده دردشان تشديد مي­شود، آيا روزه بر ايشان واجب است يا ايشان معاف هستند و روزه‏داري براي ايشان حرام است؟
  • اگر خوف ضرر داشته باشد و همچنین بیماری‏اش تشدید می­شود، روزه جایز نیست.
 
#  من پسر بچه یک‏سال و هشت‏ماهه دارم که به شدّت به شیر من وابسته است. در ضمن کارمند هم هستم و وقتی از سرکار می‏آیم باید دائم در اختیار پسرم باشم. آیا امسال بر من واجب است که روزه بگیرم؟
  • به مسأله 1785 رساله توضیح المسائل رجوع شود.
       o   متن این مسأله در رساله حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی به شرح ذیل است:
مسأله 1785- زنى كه بچه شير مى‏دهد و شير او كم است چه مادر بچه، يا دايه او باشد، يا بى‏اجرت شير دهد، اگر روزه براى بچه‏اى كه شير مى‏دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نيست. و بايد براى هر روز يك مد طعام يعنى گندم يا جو و مانند اين‏ها به فقير بدهد، و نيز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، وبنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد. و در هر دو صورت روزه‏هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد، ولى اگر كسى پيدا شود كه بى‏اجرت بچه را شير دهد، يا براى شير دادن بچه از پدر يا مادر بچه يا از كس ديگر كه اجرت او را بدهد اجرت بگيرد، احتياط واجب آن است كه بچه را به او بدهد و روزه بگيرد.