+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
استفتائات
 
نماز قضا
#  به علت ناراحتي اعصاب و روان طبق نظر پزشك ناگزير به استفاده از داروهاي آرام‏بخش و خواب‏آور هستم و به همين جهت براي نماز صبح در خواب مي‏مانم. با توجه به اينكه قضاي نماز فوت شده را به‏جا مي‏آورم آيا باز هم مورد مؤاخذة الهي قرار مي‏گيرم؟
  • در صورتي كه در انجام فريضه كوتاهي و سهل‏انگاري نكرده باشد و قضای آن را به‏جا آورد إن‏شاءالله مؤاخذه نخواهد شد.
 
#   اگر شخصي در مسافرت نمازش قضا شود، قضاي آن را چگونه بايد به‏جا آورد؟
  • نمازهای شکسته‏ای که قضا شده است را به همان صورت شكسته قضا نمايد.
 
#   در سال‏هاي اوّل تكليف، نمازها و روزه‏هايي از من فوت شده است كه تعداد آن را نمي‏دانم و نمي‏توانم هم محاسبه كنم. در حال حاضر نيز به علّت بيماري قادر به گرفتن روزه نمي‏باشم و از سويي مي‏خواهم مظلمه‏اي بر گردن من نباشد. چه كار بايد بكنم؟
  • قضاي حداقلِ نمازهاي فوت شده را به‏جا آورد و براي حداقلِ روزه‏هاي فوت شده هر روز يك مُدّ طعام كفاره بدهد و در صورت عافيت، قضای آن را هم به‏جا آورد.
 
#  كسي كه خود نماز و روزة قضا دارد، در صورت نياز مالي آیا مي‏تواند نماز و روزة قضای استيجاري به‏جا آورد؟
  • مانعي ندارد.
 
#   كسي كه نماز و روزة قضا دارد، آیا مي‏تواند نماز و روزة مستحبي بگيرد؟
  • به‏جا آوردن نماز مستحبي جايز است، ولي روزه مستحبي را نمي‏تواند به‏جا آورد.
 
#  پدر من در سن 60 سالگي بدون وصيت از دنيا رفته است. به‏عنوان فرزند او مي‏خواهم ردّ مظالم نماز و روزه براي او بدهم. چگونه بايد محاسبه كنم؟
  • نماز و روزه قضای پدر بر گردن فرزند ارشد واجب است و حداقل را به‏جا آورد.
 
#   نیت نماز قضای پدر به چه صورتی است؟
  • مثل نمازهای دیگر است و باید به نیابت از پدر باشد.
 
#  سؤال:
I have distributed Namaz of my late wife amoung various person who are poorMomineens and piious and mostly careful in Sharia laws.Now i have been told thatthey cannot offer prayers at the same time. Due to poverty of these people andlocation in different cities they cannot observe this condition. Keeping in viewenvoirnment in Pakistan kindly tell me how can i help thesepeople by allocatingNamaz and Roza and still meet the Sharia Rules.
ترجمه سؤال: من قضای نماز همسر مرحوم خود را میان چند نفر از مؤمنین فقیر که بسیار به احکام شریعت پایبندی دارند پخش کردم. هم اکنون به من گفته شده است که آنها نمی­توانند نمازها را همزمان ادا نمایند. به دلیل فقر این افراد و پراکندگی ایشان در شهرهای مختلف، آنها نمی­توانند این شرط را رعایت نمایند. با توجه به محیط زندگی یعنی پاکستان، لطفاً به من بفرمایید که من چگونه می­توانم به این افراد در ادای نماز و روزه و در عین پایبندی به دستورات شریعت کمک نمایم؟
  • پاسخ:
If dead woman has been will for doing hermissed prayers, and you pay to some one for doing this task from one third ofher patrimony. You should make sure that the mentioned person will do his task, if you could not be sure; doing all prayers of dead woman is in yourresponsibility judiciary
ترجمه پاسخ: اگر مرحومه نسبت به قضای نمازهای خود وصیت کرده باشد و شما هم از ثُلث اموال او این افراد را اجیر کرده باشید، باید یقین پیدا کنید که این افراد، قضای نمازها را به‏جا آورده باشند و إلّا قضای نمازها بر ذمّه شما می‏باشد.