+++++++++++++ mojtabatehrani.ir - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی
رساله توضیح المسایل
 
9- قى كردن
مسأله 1702- هر گاه روزه‏دار عمدا قى كند - اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد- روزه‏اش باطل مى‏شود ولى اگر سهوا يا بى‏اختيار قى كند اشكال ندارد.
 
مسأله 1703- اگر در شب چيزى بخورد كه مى‏داند به واسطه خوردن آن، در روز بى‏اختيار قى مى‏كند، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.
 
مسأله 1704- اگر روزه‏دار بتواند از قى كردن خوددارى كند چنانچه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد، بايد خوددارى نمايد.
 
مسأله 1705- اگر مگس در گلوى روزه‏دار برود، چنانچه به‏قدرى پايين رود كه به فرو بردن آن خوردن نمى‏گويند لازم نيست آن‏را بيرون آورد و روزه او صحيح است، و اگر به اين مقدار پايين نرود بايد آن‏را بيرون آورد اگر چه موجب شود كه قى كند و روزه‏اش باطل شود، و چنانچه فرو برد روزه‏اش باطل مى‏شود، و بنابر احتياط واجب بايد كفاره جمع بدهد.
 
مسأله 1706- اگر سهوا چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن به شكم يادش بيايد كه روزه است، چنانچه به‏قدرى پايين رفته باشد كه آن‏را داخل شكم كند خوردن نمى‏گويند لازم نيست آن‏را بيرون آورد و روزه او صحيح است.
 
مسأله 1707- اگر يقين داشته باشد كه به‏واسطه آروغ زدن، چيزى از گلو بيرون مى‏آيد نبايد عمدا آروغ بزند ولى اگر يقين نداشته باشد اشكال ندارد.
 
مسأله 1708- اگر آروغ بزند و بدون اختيار چيزى در گلو يا دهانش بيايد، بايد آن‏را بيرون بريزد و اگر بى‏اختيار فرو رود، روزه‏اش صحيح است.